Chia sẻ bài viết lên mạng xã hội...

100 câu hỏi điểm liệt

Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải sắp ban hành 600 câu hỏi lý thuyết thi bằng lái xe mới, cập nhật thêm vào bộ 450 câu hỏi hiện tại. Dự kiến, bộ câu hỏi mới sẽ áp dụng tại các trung tâm sát hạch lái xe từ tháng 9. Trong 600 câu này, có 100 câu được xếp vào nhóm điểm liệt. Tức chỉ cần sai một hoặc hai câu (chưa chốt phương án) trong nhóm điểm liệt, học viên sẽ bị trượt phần lý thuyết. 100 câu điểm liệt đều được lấy ra từ 450 câu trước đây, biên tập lại cho ngắn gọn, dễ hiểu. Mỗi câu chỉ một đáp án.

Bảng xếp hạng: 100 câu hỏi điểm liệt

Điểm lớn của 100 điểm
Hệ thống Pos. Tên Bạn nhập sai mã xác nhận Điểm thưởng Kết quả
Bảng đang loát
Không có dữ liệu